Informace pro dodavatele:

Jste-li naším dodavatelem a již máte s námi uzavřenou smlouvu o WebEDI, pokračujte prosím na náš portál.

Pokud máte zájem získávat od nás odvolávky přes WebEDI, kontaktujte prosím p. Jana Stočese - stoces@agor.cz